Dịch thuật ở Okinawa và toàn thế giới!

banner

Dịch vụ dịch thuật số một ở Okinawa và quốc tế từ năm 2008.

Remar Pro là một công ty dịch vụ đa ngôn ngữ ở Okinawa chuyên cung cấp các dịch vụ phiên dịch, dịch thuật, thiết kế web, thiết kế in ấn và quảng cáo. Nếu công ty, tổ chức của bạn muốn phát triển du lịch, mở rộng quan hệ quốc tế, mở rộng khinh doanh… chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn.

CÁC DỊCH VỤ CHÍNH

print-design
THIẾT KẾ IN ẤN
radio commercial
QUẢNG CÁO TRUYỀN THANH (Radio)
Translation
DỊCH THUẬT
tv commercial
QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH (TV)
web design
THIẾT KẾ WEB
business
HỖ TRỢ KINH DOANH

CÁC NGÔN NGỮ PHỔ BIẾN